จิตวิทยา

แรงกดดันจากคนรอบข้าง

แรงกดดันจากคนรอบข้าง หมายถึง อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ที่ได้รับจาก เพื่อน คนใกล้ตัว ที่จะทำให้บุคคล เปลี่ยน ทัศนคติ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนค่านิยม เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ เข้ากับ (เป็นไปในแนวทางเดียวกับ) คนในกลุ่มได้ บุคคลที่ได้รับ แรงกดดันจากคนรอบข้าง นั้น อาจจะอยากหรือไม่อยากจะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำลังสร้างอิทธิพลบังคับเขาอยู่ก็ได้ สล็อตออนไลน์ ประสิทธิผลของ แรงกดดันจากคนรอบข้าง นั้นอธิบายด้วย ทฤษฎี ผลการเคลื่อนของอัตลักษณ์ (the identity shift effect) โดยนักจิตวิทยาสังคม เวนดี้ เทรนอร์ (Wendy Treynor) ทฤษฎี ผลการเคลื่อนของอัตลักษณ์ อธิบายว่า สภาวะประสานกลมกลืน (state of harmony) ของบุคคล จะถูกรบกวน เมื่อเผชิญกับการคุมคามจากความขัดแย้งภายนอก (การถูกปฏิเสธจากสังคม) เนื่องจากไม่เป็นไปตามค่านิยมหรือมาตรฐานของกลุ่ม jumboslot ดังนั้นบุคคลนั้นจึงทำมีพฤติกรรมตามมาตรฐานของกลุ่ม แต่หลังจากที่เขาทำตามมาตรฐานของกลุ่ม ความรู้สึกขัดแย้งภายในก็จะเกิดขึ้น (การถูกปฏิเสธจากตัวเอง) เพราะว่า บุคคลนั้นไม่ได้ทำตามมาตรฐานของตนเอง เพื่อที่จะกำจัดความรู้สึกขัดแย้งภายใน …

Continue Reading
จิตวิทยา

การกลั่นแกล้ง

การข่มเหงรังแก หรือ การกลั่นแกล้ง ( Bullying) เป็นการใช้กำลัง, การขู่เข็ญหรือการข่มขู่ เพื่อทำร้าย, ครอบงำอย่างเกรี้ยวกราด หรือ ข่มขู่ พฤติกรรมนี้มักเกิดขึ้นซ้ำไปมาและเกิดเป็นนิสัย สิ่งที่นำมาสู่การข่มเหงรังแกคือการรับรู้เข้าใจ (perception) ทั้งของผู้รังแกและผู้ถูกรังแก ถึงความไม่สมดุลกันของอำนาจทางสังคมหรือทางกายภาพ การเกิดความไม่สมดุลของอำนาจนี้ใช้ในการแยกความแตกต่างระหว่างการข่มเหงรังแก (bullying) จากความขัดแย้ง (conflict) การข่มเหงรังแกเป็นกลุ่มย่อยของความประพฤติที่เกรี้ยวกราด (aggressive behavior) สล็อตออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะประกอบด้วยเกณฑ์ดังต่อไปนี้: (1) ความตั้งใจเป็นปริปักษ์ (hostile intent), (2) ความไม่สมดุลของอำนาจ (imbalance of power) และ (3) การเกิดขึ้นซ้ำ ๆ (repetition over a period of time) การข่มเหงรังแกในโรงเรียนและที่ทำงานสามารถแแเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “peer abuse” วัฒนธรรมการข่มเหงรังแกสามารถปรากฏได้ในบริบทที่ซึ่งมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น ในโรงเรียน, ครอบครัว, ที่ทำงาน, บ้าน และ ชุมชน …

Continue Reading
จิตวิทยา

ภาวะความเป็นชายเป็นพิษ

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะความเป็นชายเป็นพิษ ( toxic masculinity) นั้นมีปรากฏใช้ในทางวิชาการและการพูดคุยในสื่อเกี่ยวกับความเป็นชายเพื่อสื่อถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมบางประการที่เกี่ยวข้องกับการส่งผลร้ายต่อสังคมและต่อผู้ชายเอง รูปเหมารวมดั้งเดิม (Traditional stereotypes) ของผู้ชายในฐานะผู้เป็นใหญ่ทางสังคม ควบคู่ไปกับลักษณะอื่น ๆ อย่าง ความรังเกียจสตรี สล็อตออนไลน์ และ ความรังเกียจคนรักร่วมเพศ สามารถถือได้ว่า “เป็นพิษ” (toxic) บางส่วนมาจากการสนับสนุนความรุนแรง เช่น การทำร้ายทางเพศ และ ความรุนแรงในครัวเรือน การเข้าสังคมของเด็กผู้ชายในสังคมชายเป็นใหญ่มักพบว่าทำให้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ เช่นในกรณีของการกลั่นแกล้ง ลักษณะความเป็นชายแบบดั้งเดิมอื่น ๆ เช่น ความทุ่มเทให้กับงาน, ความภูมิใจที่เก่งในกีฬาทุกแขนง jumboslot และการเป็นเสาหลักครอบครัว ไม่ถือว่า “เป็นพิษ” แนวคิดความเป็นพิษนี้ดั้งเดิมเกี่ยวโยงกับการเคลื่อนไหวของผู้ชายกลุ่มตำนานและกวี เช่นเชเปิร์ด บลิสส์ (Shepherd Bliss) เพื่อให้แย้งกับลักษณะภาพเหมารวมของชายว่าต้องเป็นความเป็นชายที่ “จริง” (real) หรือ “ลุ่มลึก” (deep) อย่างไรก็ตามได้มีคำวิจารณ์ว่าแนวคิดนี้เป็นการสื่อโดยผิด ๆ ถึงปัญหาอันเกี่ยวโยงจากเพศนั้นเป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิด เครดิตฟรี คำว่า toxic masculinity มีพื้นเพมาจากการเคลื่อนไหวผู้ชายกลุ่มตำนานและกวี ในทศวรรษ …

Continue Reading