จิตวิทยา

กิจกรรมทางเพศของมนุษย์

กิจกรรมทางเพศของมนุษย์ หรือ พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ มีความหมายถึงการปฏิบัติที่มนุษย์ได้พบและปลดปล่อยเรื่องทางเพศ มีหลากหลายกิจกรรมแตกต่างกันไป อย่างเช่นแผนการในการหาคู่ (จับคู่และแสดงพฤติกรรม) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางร่างกายหรืออารมณ์ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ คำว่ากิจกรรมทางเพศ สามารถหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวกับคน 2 คนหรือมากกว่า เช่นมีเพศสัมพันธ์ ออรัลเซ็กส์ หรือการสำเร็จความใคร่ให้ผู้อื่น หรือการสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองคนเดียว สล็อตออนไลน์ ในบางวัฒนธรรม กิจกรรมทางเพศได้รับการยอมรับเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้วเท่านั้น ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสและความสัมพันธ์นอกสมรสถือเป็นเรื่องทั่วไป กิจกรรมทางเพศบางชนิดก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายและผิดปกติในบางประเทศ และในบางครั้งอาจพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ผิดวิสัยในสังคม ตัวอย่างเช่น กิจกรรมทางเพศอย่างการข่มขืนกระทำชำเราถือเป็นอาชญากรรม jumboslot แต่ละคนมีเหตุผลมากมายที่จะมีกิจกรรมทางเพศ คนส่วนมากต้องการมีกิจกรรมทางเพศเพื่อต้องการปลดปล่อยด้านเพศของพวกเขา โดยมากต้องการที่จะถึงจุดสุดยอดทางเพศ การปลดปล่อยโดยกิจกรรมทางเพศโดยพื้นฐานแล้ว เช่น การร่วมเพศและการสำเร็จความใคร่ มีบางคนที่ปลดปล่อยจากการมีความสุขทางเพศกับวัตถุ (Fetishism) และการใช้อุปกรณ์หรือรูปแบบในการทรมานของคน (BDSM) เครดิตฟรี โดยปกติ คนจะมีกิจกรรมทางเพศด้วยกับคนที่เขาสนใจทางเพศ แต่ในบางครั้งก็มีกิจกรรมทางเพศให้กับคู่ขาได้ปลดปล่อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เป็นหน้าที่ หรือเพราะความเห็นอกเห็นใจที่เขาเห็นความรู้สึกของคู่ขาเช่นเดียวกับคนที่มีกิจกรรมทางเพศเพราะเงิน หรือเพื่อหาผลประโยชน์จากกิจกรรม มากไปกว่านั้นผู้ชายและผู้หญิงที่ก็อาจมีเพศสัมพันธ์กันในจุดแรกของการเริ่มต้นกัน ในบางคนอาจไม่ชอบการมีเพศสัมพันธ์อันเนื่องจากทั้งสองคนไม่ชอบหรือรำคาญกันแล้ว มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดที่ตรงข้ามกันของ 2 คน ที่สามารถให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นและความดึงดูด สนใจ สล็อต

Continue Reading
จิตวิทยา

การอยู่เป็นโสด

การอยู่เป็นโสด หรือ เซลิเบซี (จากภาษาละติน, cælibatus) เป็นสถานะของความสมัครใจที่จะไม่แต่งงานหรือสมรส ละเว้นการร่วมเพศ หรือทั้งสองอย่าง มักจะมาจากเหตุผลทางศาสนาบ่อยครั้งที่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของเจ้าหน้าทีทางศาสนาหรือผู้อุทิศตน ในแง่ที่คับแคบ, คำว่า เซลิเบซี จะใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นผลมาจากคำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ การอุทิศตนในการเสียสละ และความเชื่อมั่นทางศาสนา ในความหมายที่กว้างขวางเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอาจหมายถึงการงดเว้นจากกิจกรรมทางเพศเท่านั้น สล็อตออนไลน์ เซลิเบซีได้มีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ในแทบทุก ๆ ศาสนาหลักของโลก และมุมมองที่หลากหลาย เช่นเดียวกับชาวโรมันได้มองว่าเป็นความผิดปกติและกฏหมายได้มีการลงโทษด้วยการปรับเป็นเงิน โดยมีข้อยกเว้นเพียงประการเดียวที่อนุญาตให้แก่กลุ่มนักบวชหญิงที่ชื่อว่า เวสทัล เวอร์จิ้นส์ ทัศนคติของศาสนาอิสลามที่มีต่อการอยู่เป็นโสดนั้นมีความซับซ้อนเช่นเดียวกัน ฮะดีษบางคำได้กล่าวว่า มูฮัมหมัดได้ประณามติเตียน แต่บางคำสั่งของนิกายศูฟีได้ถูกนำมาใช้ jumboslot วัฒนธรรมคลาสสิคของชาวฮินดูได้สนับสนุนในการบำเพ็ญตบะและการถือพรหมจรรย์ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ภายหลังจากที่ได้พบกับภาระผูกพันทางสังคมของเขา ศาสนาเชน, ในทางตรงกันข้าม คำสั่งสอนในการถือพรหมจรรย์ที่สมบูรณ์ แม้สำหรับนักพรตหนุ่มแล้วและได้ถือว่า การถือพรหมจรรย์เป็นพฤติกรรมที่สำคัญในการบรรลุโมกษะ ศาสนาพุทธได้รับอิทธิพลจากศาสนาเชน อย่างไรก็ตาม, ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ที่ศาสนาพุทธได้เผยแพร่กระจายออกไปซึ่งส่งผลต่อทัศนคติของคนในท้องถิ่นต่อการถือพรหมจรรย์ เครดิตฟรี มันไม่ได้รับการตอบรับที่ดีในประเทศจีน จากตัวอย่างเช่น ขบวนการทางศาสนาอื่น ๆ เช่น ลัทธิเต๋าได้ออกมาคัดค้าน สถานการณ์ที่ค่อนข้างคล้ายกันที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ที่ประเพณีชินโตยังคงต่อต้านการถือพรหมจรรย์ ในประเพณีทางศาสนาพื้นเมืองของชาวแอฟริกันและชาวอเมริกาอินเดียส่วนใหญ่ การถือพหจรรย์ได้ถูกมองในแง่ลบเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะมีข้อยกเว้น …

Continue Reading
จิตวิทยา

รักร่วมสองเพศ

รักร่วมสองเพศ, ไบเซ็กชวล ( Bisexual) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ไบ (Bi) เป็นรสนิยมทางเพศ ที่ชอบคนทั้ง 2 เพศ ทั้งชายและหญิง คนที่มีรสนิยมแบบไบเซ็กชวลอาจมีประสบการณ์ทางเพศ ภาวะอารมณ์ ความรัก กับทั้งเพศตัวเองและเพศตรงข้าม และยังมีความหมายถึงความรู้สึกส่วนตัวและอัตลักษณ์ทางสังคม โดยยึดจากความสนใจทางเพศ การแสดงออกทางพฤติกรรม และการเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคม และยังถือเป็น 1 ใน 4 ของการจำแนกเพศ ร่วมไปกับรักต่างเพศ รักเพศเดียวกัน และไม่ฝักใจทางเพศ สล็อตออนไลน์ จากการสำรวจของอัลเฟรด คินเซย์เกี่ยวกับเพศของมนุษย์ ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 กล่าวว่า มีมนุษย์หลายคนที่ไม่ได้เป็นบุคคลรักเพศตรงข้าม และรักเพศเดียวกัน แต่อยู่ระหว่างนั้น มีการวัดความสนใจทางเพศและพฤติกรรม ความกว้าง 0-7 โดย 0 (รักเพศตรงข้าม) ถึง 6 (รักเพศเดียวกัน) จากการศึกษาพบว่ามีจำนวนมากที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 (ระหว่างรักเพศตรงข้ามและรักเพศเดียวกัน) แต่วิธีนี้ก็ได้รับการวิจารณ์ว่า เลขการวัดยังคงกว้างที่จะอธิบายเพศของมนุษย์ …

Continue Reading