จิตวิทยา

การทดลองการคล้อยตามของแอช

ในทางจิตวิทยา การทดลองการคล้อยตามของแอช เป็นชุดการทดลองปฏิบัติการที่โซโลมอน แอช (Solomon Asch) เป็นผู้ดำเนินการในคริสต์ทศวรรษ 1950 ซึ่งแสดงระดับที่ความเห็นส่วนบุคคลได้รับอิทธิพลจากความเห็นของกลุ่มฝ่ายข้างมากนักวิจัยหลายคนใช้ประโยชน์จากระเบียบวิธีที่แอชพัฒนาขึ้น และกระบวนทัศน์ดังกล่าวยังใช้ในจิตวิทยาสังคมปัจจุบัน มีการใช้กระบวนทัศน์ดังกล่าวสืบหาความสัมพันธ์ระหว่างการคล้อยตามกับความสำคัญของภารกิจ อายุ เพศและวัฒนธรรม slotxo การทดลองของมิลแกรมว่าด้วยการเชื่อฟังผู้มีอำนาจ เป็นชุดของการทดลองจิตวิทยาสังคมซึ่งศาสตราจารย์ สแตนลีย์ มิลแกรม นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเยล เป็นผู้จัดทำ การทดลองดังกล่าววัดความสมัครใจของผู้เข้าร่วมการศึกษาซึ่งเป็นชายต่างอาชีพต่างระดับการศึกษา ว่าจะเชื่อฟังผู้มีอำนาจเพียงใดเมื่อผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้เขาทำสิ่งที่ขัดกับมโนธรรมส่วนตัว ผลการทดลองที่คาดไม่ถึงนี้มีว่า บุคคลส่วนมากพร้อมเชื่อฟังแม้ไม่เต็มใจ แม้จะประจักษ์ว่าก่อให้เกิดการบาดเจ็บและความทรมานร้ายแรง มิลแกรมอธิบายงานวิจัยนี้ครั้งแรกในบทความตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาอปกติและจิตวิทยาสังคม (Journal of Abnormal and Social Psychology)ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2506 และต่อมาได้อภิปรายการค้นพบของเขาในรายละเอียดในหนังสือ การเชื่อฟังผู้มีอำนาจ: มุมมองทดลอง (Obedience to Authority: An Experimental View)ตีพิมพ์เมื่อปี 2517 xoslot งานทดลองนี้เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2504 สามเดือนหลังการพิจารณาอาชญากรสงครามนาซีเยอรมัน อดอล์ฟ ไอชมันน์ ในนครเยรูซาเล็ม มิลแกรมออกแบบการศึกษาจิตวิทยาของเขาเพื่อตอบคำถามซึ่งแพร่หลายกันในเวลานั้นว่า “เป็นไปได้หรือไม่ที่ไอชมันน์และผู้ร่วมกระทำความผิดนับล้านในฮอโลคอสต์เพียงแค่กระทำตามสั่งเท่านั้น เราจะเรียกเขาทั้งหมดว่าผู้ร่วมกระทำความผิดได้หรือไม่” (Could …

Continue Reading